VODNÉ ČERPADLÁ  volajte: +421 905 235 141  najvýhodnejšia ponuka pre Vás ... 

» Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru

V zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý po dohode v Košiciach.


O úmysle vrátiť tovar bude užívateľ informovať obchod Vodné čerpadlá  telefonicky alebo mailom na adrese objednavky@vodnecerpadla.sk, súčasne uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Tovar užívateľ doručí najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy svoje právo vrátiť tovar uplatnil, a to na vlastné náklady, poistený, doporučenou zásielkou na adresu Národná trieda 42, 040 01  Košice alebo osobne na tú istú adresu. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzaný. Tovar musí byť zaslaný v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený a kompletný, vrátane príslušenstva, návodu atď, s dokladom o kúpe - daňovým dokladom a záručným listom. Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude užívateľovi vrátená cena zaplatená za tovar najneskôr do 15 dní po prevzatí tovaru. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava cena poštovného, ak sa účtovalo.

ZGY1ODBm