VODNÉ ČERPADLÁ  volajte: +421 905 235 141  najvýhodnejšia ponuka pre Vás ... 

» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas kupujúci udeľuje predávajúcemu na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu predávajúceho vyššie uvedenú. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Predávajúci získava osobné údaje kupujúceho výlučne v rozsahu a za účelom naplnenia ustanovení kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie elektronickej objednávky, realizáciu dodávky tovaru, zúčtovanie platieb, vybavenie reklamácie a komunikáciu s kupujúcim v rozsahu uvedenom v elektronickej objednávke.

N2RmNzZ